MANIFESTET

För att bäst undersöka hur filmer skulle kunna se ut om kvinnor i högre grad var med i filmproduktioner ville Doris under en begränsad tidsperiod ge samma villkor till kvinnor som män tidigare haft inom film. 2003 skrev vi därför världshistoriens första filmmanifest författat av kvinnor – Dorismanifestet!
Dorismanifestet ville undersöka:

Finns det ett ”kvinnligt” filmberättande?
Ser bilden av män och kvinnor annorlunda ut med kvinnor som berättare?
Hur kommer filmerna se ut med enbart kvinnor som upphovsmän?