OM DORIS

DORIS är doers. Sedan 1999 arbetar vi för att förändra filmbranschen till att bli mer jämställd.

Inom ramen för Doris och Doris Manifestet producerades Doris the Movie, innehållande åtta kortfilmer.
Filmen, som vunnit många priser runt om i världen, används även i utbildningssyfte. Doris har t.e.x. utbildat pedagoger i normkritiskt förhållningsätt till film och vi föreläser och debatterar i olika forum, både små och stora för att sprida Doris ideér och tankar.

Syftet med Dorisfilm är att förändra attityder och strukturer i branschen samt ge ett visuellt bidrag till den allmänna debatten.

  • DORIS INTERNATIONAL

  • DORIS i SKOLAN

  • MOVIE