MANIFESTET

För att bäst undersöka hur filmer skulle kunna se ut om kvinnor i högre grad var med i filmproduktioner ville Doris under en begränsad tidsperiod ge samma villkor till kvinnor som män tidigare haft inom film. 2003 skrev vi därför världshistoriens första filmmanifest författat av kvinnor – Dorismanifestet!
Dorismanifestet ville undersöka:

Finns det ett ”kvinnligt” filmberättande?
Ser bilden av män och kvinnor annorlunda ut med kvinnor som berättare?
Hur kommer filmerna se ut med enbart kvinnor som upphovsmän?


In order to investigate what films would be like if more women were a part of the production, Doris wanted to provide, for a limited time period, the same terms as men had in the industry. In 2003, we wrote the first film manifesto in world history written by women – The Doris Manifesto!
The Doris Manifesto wanted to examine:

Is there “feminine” film narrative?
Does the image of men and women differ with women as narrators?
What would films be like with only women as creators?

  • DORIS INTERNATIONAL

  • DORIS i SKOLAN

  • MOVIE