HISTORIK

 

2012 fortsätter Doris internationella arbete.

2011 fortsätter Doris i skolan sitt arbete i Västra Götalandsregionen och påbörjar sitt internationella arbete. Under hösten visar Doris filmerna och föreläser på Nordic Association i St Petersburg, Ryssland.

2010 utvärderas Doris i skolan.

2009 arbetade Doris i projektet ”Doris i skolan” där Doris besökte sju kommuner och visade film och föreläste om jämställdhet för pedagoger. Med på Doristurnén finns bland annat jämställdhetsexperten Gertrud Åström. Under året har vi föreläst för ca 450 pedagoger.

2009 distribueras långfilmen Doris av Folkets Bio. Nästan alla filmer har visats i SVT. Produktionerna har också visats på festivaler som Cannes och vunnit priser.

2007 och 2008 sökte och erhöll Doris medel från Västra Götalandsregionen för att skriva skolhandledningar och arbeta med en utåtriktad verksamhet mot regionens pedagoger.

2005 startade Radio Doris av Radioteatern i Göteborg utifrån Dorismanifestets principer.

2004 Nominerades Doris Film till Gyllene Draken. Motiveringen löd: ”I dessa tider när det är politiskt korrekt att diskutera den manliga dominansen inom filmbranschen är det befriande när någon slutar snacka och aktivt gör något åt saken. I höstas slog Doris – ett snart femårigt nätverk bestående av runt 30 kvinnliga filmarbetare – nävarna i bordet. Dorismanifestet kickades i gång och för två veckor sedan var det deadline för en inledande manustävling. Nu ska Doris under tre års tid producera nio kortfilmer och en dokumentär. Med kvinnor på samtliga nyckelpositioner, såklart.”

2004, 2005 och 2006 utlyste Doris manustävlingar för kortfilm utifrån manifestets principer. Doris fick ett otroligt gensvar – över 700 manus kom in. Nu kan ingen längre säga att kvinnor inte skriver för film!

Sedan 2003 drivs Dorismanifestet av en styrelse som arbetar ideellt.

2002 Doris erhöll ett stipendium från Svenska Filminstitutet för att bjuda in föreläsare kring genusperspektiv och filmberättande.

2001 utkom Doris med boken Doris Dagar – röster från filmens värld (Korpen).

1999 bildades det oberoende filmnätverket Doris av en grupp kvinnliga filmarbetare; producenter, manusförfattare, regissörer, regiassistenter, scenografer, scriptor och filmstudenter. Doris ville undersöka hur man kan påverka schabloner om män och kvinnor som presenteras på bioduken och i TV-rutan.

 

 

 

  • DORIS INTERNATIONAL

  • DORIS i SKOLAN

  • MOVIE