DORIS SPELAPP

Doris Film – från film till Spelapp
1999 startade Doris som ett nätverk av filmarbetare i Göteborg. 2003 skrevs världshistoriens första filmmanifest författat av kvinnor – Dorismanifestet och Doris Film bildades samma år som en ekonomisk förening.

Syftet med Dorismanifestet var att under tre år utforska om gestaltning och innehåll på film, TV och media skulle bli annorlunda om det var fler kvinnor som blev upphovspersoner.

Under tre år i rad arrangerades manustävlingar med anonym tävlan och sammanlagt kom det in över 700 manus från kvinnor. Under åren 2005-2009 producerades åtta kortfilmer; Fäst vid dig, Grodan, Rep, Mon 3, Fish, Susanne blir singel, Skjut mig och Doris. Kortfilmerna har visats individuellt och tillsammans i över fyrtiofem länder totalt. 2008 utarbetades ett handledningsmaterial för pedagoger till filmerna och idag finns det materialet översatt till engelska, serbiska och ryska. Under namnet ”Doris i skolan” har filmerna visats tillsammans med föreläsningar om jämställdhet i Västra Götalandsregionen. ”Doris i skolan” projektet har utvecklats till en internationell kontext och sedan 2011 har Doris Film i olika satsningar haft stöd av Svenska Institutet, Creative Force på västra Balkan och i de nordvästra delarna av Ryssland.

2011 initierade Doris Film ett nytt projekt – Doris Dataspel – Alex och museets mysterium. Anläggs genusperspektiv på dataspelsvärlden framträder en tydlig bild av både ett könssegregerat spelutbud och bransch.

Alex_Och_Museets_Mysterium_förstasidabild”Doris Film påstår att alla barn har liknande behov av att få utforska sin omvärld och ta del av media och rörlig bild utan att få kommersiella eller könsstereotypa budskap på köpet. Att barn vill se en karaktär, som påminner om de själva, i en kraftfull och positiv situation. Doris Film vill ge barn möjligheten att nyfiket upptäcka och röra sig i en spelmiljö som varken är kommersiell, könsstereotyp eller våldsam. Därför gör vi nu ett dataspel.”

I samarbete med intresseorganisationen Donna och programmen inom dataspelsutveckling på Högskolan i Skövde har Doris Film påbörjat arbetet med skapa ett dataspel. Studenter inom programmen har som en del av sitt första år haft möjlighet att skapa ett projekt utifrån Dorismanifestet. Fem idéer kom fram och slutligen valdes idén ”Alex och museets mysterium” ut. Ett team bestående av 80% kvinnor har sedan vidareutvecklat idén och våren 2014 fanns en demoversion av spelet klart. Arbetet med den fullskaliga produktionen beräknas vara klart våren 2015.

Donna bildades 2011 i syfte att locka fler tjejer till att välja en karriär inom spelutveckling och verkar för jämställdhet inom spelbranschen. Ansvarig för
Donna och utbildningen är doktor Jenny Brusk. Ett team bestående av 80% kvinnor har sedan vidareutvecklat idén och våren 2014 fanns en demoversion av spelet klart.

På AGERA DIGITAL på Lindolmen den 16 oktober deltar Annika Hellström och Lisa Lindén från Doris Film samt Mathilda Bjarnehed student vid Skövde Högskola och idéskapare till Alex och Museets mysterium samt Isabella Billgren student vid Skövde Högskola och projektledare för studentteamet.

  • DORIS INTERNATIONAL

  • DORIS i SKOLAN

  • MOVIE