DORIS SPELAPP

Från film till spel

Vintern 2019 släpper Doris Film spelet ”Alex och Alkemistens hemlighet”. Spelet är gratis och går att ladda ner från App-store och GooglePlay och spelas på Ipad. Spelet finns tillgängligt på svenska och engelska och vänder sig till barn 9-12 år.

”Doris Film påstår att alla barn har liknande behov av att få utforska sin omvärld och ta del av media och rörlig bild utan att få kommersiella eller könsstereotypa budskap på köpet. Att barn vill se en karaktär, som påminner om de själva, i en kraftfull och positiv situation. Doris Film vill ge barn möjligheten att nyfiket upptäcka och röra sig i en spelmiljö som varken är kommersiell, könsstereotyp eller våldsam. Därför gör vi nu ett dataspel.”

Så här beskrev vi 2011 varför vi i Doris Film initierade ett nytt projekt.
Efter åtta kortfilmer som visats världen över, föreläsningar nationellt och internationellt och Doris påverkan på den svenska filmbranschen till att bli mer jämställd var vi redo att gå vidare med ett nytt projekt i en ny bransch – spelbranschen.
2011 startade vi därför det som kom att bli Doris spel-app – ”Alex och Alkemistens hemlighet”.
Vi kontaktade Högskolan i Skövde – Dataspelsutveckling och i samarbete med utbildningen och nätverket Donna fick studenter möjlighet att välja att skapa ett spel utifrån det feministiska Dorismanifestet.

Doris Film har tidigare inte haft barn och unga som premiär målgrupp men i och spelet nås även barn och unga direkt av Doris Films arbete.

Syftet med spelet är att ge möjligheter för studenter att utvecklas och skapa nätverk mellan utbildning och bransch, att skapa nya förebilder och göra ett spel för alla barn som är fritt från kommersiella inslag och stereotypa karaktärer.

Studenter inom programmen fick som del av sitt första år möjligheten att skapa ett projekt utifrån Dorismanifestet. Fem idéer kom fram och slutligen valdes idén ”Alex och museets mysterium” som sedermera blev ”Alex och Alkemistens hemlighet”.

Ett team bestående av 80% kvinnor har sedan vidareutvecklat spelet med stöd av professionella mentorer. Spelteamet har letts av Matilda Bjarnehed och Isabella Billgren som skrivit, speldesignat och projektlett. Julia Weber har ansvarat för ljudläggning och Moa Lenngren har skrivit musiken. Moa Andersson har gjort grafik tillsammans med Matilda Pettersson. Robin Iderström, Jessica Lee, Sean Pressdee Langre, Lukas Emanuelsson och Isabella Billgren har programmerat. Svenska röster är Saga Brodersen och Susan Taslimi och engelska röster står Keira Grace Celebuski och Kristina Bränden Whitaker för. Texten är översatt av Mathilda Bjarnehed och Elizabeth Neale. Mentorer har varit Karin Ryding, Marie-Louise Nilebrink, Charlotte Heyman, Petra Revenue.

Projektledare för Doris Film har varit Lisa Lindén och projektassistent Annika Hellström.

Projektet med ”Alex och Alkemistens hemlighet” har presenterats som work in progress på Nordisk Forum, Malmö 2014, Agera Digitalt Göteborg 2014, Nordic Gender Media Forum i Finland  (2014), Nordic Gender Media Forum i Norge (2014) och Financing Forum 2016 Malmö.

Läs mer om Högskolan i Skövde och Donna som arbetar för att få fler tjejer till spelbranschen. Ansvarig för Donna och Doris Films kontakt på Högskolan är doktor Jenny Brusk.

 

 

  • DORIS INTERNATIONAL

  • DORIS i SKOLAN

  • MOVIE