ALEX & ALKEMISTENS HEMLIGHET

        

Den 19 Januari 2019 kl. 14.30 var det världspremiär för Doris Films spel ”Alex och Alkemistens Hemlighet” på Göteborgs Lilla Filmfestival på Biograf Draken vid Järntorget. Doris Film och spelutvecklare var på plats och berättade om spelet och om hur spel skapas. Klicka här och se!
Spelet som är gratis, utan könsstereotyper och reklam, vänder sig till barn 8-12 år och finns tillgängligt på både svenska och engelska. Spelet laddas ner från App-store eller GooglePlay och spelas på Ipad.

Möt fjortonåriga Alex och alkemisten och vetenskapskvinnan Cleopatra (som sovit i trehundra år) i ett spännande äventyrsspel på surfplatta. Spelet riktar sig till alla barn som gillar pussel och mysterier i åldrarna ca 8-12 år. Det är icke-kommersiellt och fritt från könsstereotyper.
Alex och Alkemistens Hemlighet har producerats i samarbete med Högskolan i Skövde. Spelet är framtaget med stöd av Kulturbryggan och Västra Götalandsregionen.

”Doris Film påstår att alla barn har liknande behov av att få utforska sin omvärld och ta del av media och rörlig bild utan att få kommersiella eller köns-stereotypa budskap på köpet. Att barn vill se en karaktär, som påminner om de själva, i en kraftfull och positiv situation. Doris Film vill ge barn möjligheten att nyfiket upptäcka och röra sig i en spelmiljö som varken är kommersiell, könsstereotyp eller våldsam. Därför gör vi ett dataspel.”

Så här beskrev vi 2011 varför vi i Doris Film initierade ett nytt projekt.
Efter åtta kortfilmer som visats världen över, föreläsningar nationellt och internationellt och Doris påverkan på den svenska filmbranschen till att bli mer jämställd var vi redo att gå vidare med ett nytt projekt i en ny bransch – spelbranschen. 2011 startade vi därför det som kom att bli Doris spel-app – ”Alex och Alkemistens hemlighet”.
Vi kontaktade Högskolan i Skövde – Dataspelsutveckling och i samarbete med utbildningen och nätverket Donna fick studenter möjlighet att skapa ett spel utifrån det feministiska Dorismanifestet. Doris Film har tidigare inte haft barn och unga som primär målgrupp men i och med spelet nås även de direkt av Doris Films arbete.

Syftet med spelet var att ge möjligheter för studenterna att utvecklas och skapa nätverk mellan utbildning och bransch, att skapa nya förebilder och göra ett spel för alla barn som är fritt från kommersiella inslag och stereotypa karaktärer. Fem idéer togs fram och slutligen valdes idén ”Alex och museets mysterium” som sedermera blev ”Alex och Alkemistens hemlighet”.

Ett team bestående av 80% kvinnor har sedan vidareutvecklat spelet med stöd av professionella mentorer. Spelteamet har letts av Matilda Bjarnehed och Isabella Billgren som skrivit, speldesignat och projektlett. Julia Weber har ansvarat för ljudläggning och Moa Lenngren har skrivit musiken. Moa Andersson har gjort grafik tillsammans med Matilda Pettersson. Robin Iderström, Jessica Lee, Sean Pressdee Langre, Lukas Emanuelsson och Isabella Billgren har programmerat. Svenska röster är Saga Brodersen och Susan Taslimi och engelska röster står Keira Grace Celebuski och Kristina Bränden Whitaker för. Texten är översatt av Mathilda Bjarnehed och Elizabeth Neale. Mentorer har varit Karin Ryding, Marie-Louise Nilebrink, Charlotte Heyman och Petra Revenue. Projektledare för Doris Film har varit Lisa Lindén och projektassistent Annika Hellström.

Projektet ”Alex och Alkemistens hemlighet” har presenterats som work in progress på Nordisk Forum, Malmö 2014, Agera Digitalt Göteborg 2014, Nordic Gender Media Forum i Finland  (2014), Nordic Gender Media Forum i Norge (2014) och Financing Forum 2016 Malmö.

Läs mer om Högskolan i Skövde och Donna som arbetar för att få fler tjejer till spelbranschen. Ansvarig för Donna samt Doris Films kontakt på Högskolan är doktor Jenny Brusk.

  • DORIS INTERNATIONAL

  • DORIS i SKOLAN

  • MOVIE