DORIS FÅR AGNES KARLSSONS PRIS!

Igår mottog Doris film pris från Agnes Karlssons fond. Juryns motivering löd:

Bakom Doris Film står en grupp kvinnliga filmarbetare som ser att ingen tar
jämställdhetsfrågan inom filmbranschen på allvar. De har arbetat med nätverket Doris sedan 1999.
Med Dorismanifestet satte de ljuset på en ojämnställd filmbransch där den tyngsta utslående faktorn,
för att få göra en långfilm, tycks vara att man ska vara en man. De har lyft frågan till diskussion och
framför allt genom tydliga målinriktade handlingar påverkat filmsverige.
Utifrån Dorismanifestet har de producerat en rad kortfilmer som visats i många olika sammanhang,
både i Sverige och internationellt. Med filmhandledningar för skolan fördjupar de samtalet om
jämställdhet, normkritiskt tänkande och filmanalys. Arbetet som heter Doris plattform har fört dem ut
i Europa. Doris Film visar med enträgen och obeveklig kraft vikten av att inte ge upp i arbetet för en
jämställd filmbransch.

Kommentarer är stängda.
  • DORIS INTERNATIONAL

  • DORIS i SKOLAN

  • MOVIE