PUBLICATIONS

Here you can find Doris publications. Some of them you can download for free!

Film tutorials (2011-2013)
by Lisa Lindén
English version – Download PDF
Russian version – Download PDF
Serbian version – Download PDF
Doris x12 (2009)
Kortfilmsantologi med alla de vinnande
dorismanusen.
Atrium förlag
How to Doris (2009)
av Astrid Askberger. Booklet om tankar bakom arbetet med Dorisfilmerna.
Svensk version, Ladda ner
English version, Download
Filmhandledningar (2007-2009)
av Lisa Lindén.
Ladda ner zip
Mitt i Doris (2007)
av Lisa Lindén. Rapport om Dorismanifestets process 2003-2007.
Ladda ner
Doris Dagar (2001)
av bl.a. Fanny Danielsson, Lena Dahlberg, Ami Skånberg, Nanna Huolman, Gunilla Burstedt, Anna Eriksson, Annika Hellström, och många fler. En bok med röster från filmens värld.
Bokförlaget Korpen
  • DORIS INTERNATIONAL

  • DORIS i SKOLAN

  • MOVIE